• ...
 لزوم ارسال مستندات محور پروژه هاي عملي
به اطلاع مي رساند کليه گروه هاي شرکت کننده در مسابقه ساخت شناور و لزجت سنج مي بايست مستندات طرح خود را در قالب شناسنامه اثر، اسلاید، فیلم يا کلیپ حداکثر تا پايان روز دوشنبه مورخ 95/12/16 ارسال نمايند. عدم ارسال مستندات منجر به کسر بخش قابل توجهي از امتياز خواهد شد.
1395/12/15 ادامه مطلب


برگزاري مسابقه طراحي مفهومي به همراه جوايز نفيس(پنجشنبه صبح-شرکت برای کلیه افرادی که در مسابقه مکانیک سیالات ثبت نام کرده اند آزاد است)
در طول روزهاي مسابقه مکانيک سيالات برنامه هاي متعددي از جمله نمايشگاه پديده هاي سيالاتي و مسابقات جانبي برگزار خواهد شد. از جمله مسابقه طراحي مفهومي با هدف ارزيابي دانش مهندسي دانشجويان در حوزه مکانيک سيالات برگزار مي شود. مسابقه طراحی مفهومی روز پنجشنبه صبح برگزار خواهد شد و شرکت برای کلیه افرادی که در مسابقه مکانیک سیالات ثبت نام کرده اند آزاد است و هزینه ای ندارد. جهت ثبت نام در این بخش از مسابقه نام اعضای گروه خود را به دبیرخانه مسابقه ایمیل کنید.
1395/12/10 ادامه مطلب


 تاکيد بر لزوم درج مشخصات اعضاي گروه و پرداخت هزينه هاي مربوط به هريک از اعضا
پيرو ضوابط مندرج در آيين نامه مسابقات و راهنماي تصويري ثبت نام اوليه و نهايي مسابقات..........
1395/12/03 ادامه مطلب


دومین دوره مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات

دانشگاه اصفهان

نماهنگ ساخت دستگاه – ساخت مدل فیزیکی آزمایشگاه مجازی

تاریخ مسابقه 18  و 19 اسفندماه 1395


سه شنبه 08 فروردين ماه 1396

حامیان برگزاری مسابقات