• ...
 ارائه گواهی رتبه و شرکت برای شرکت کنندگان گرامی
با توجه به تصمیم تیم برگزاری مسابقات کلیه شرکت کنندگان که متقاضی دریافت گواهی شرکت در مسابقه با درج گواهی رتبه کسب شده می باشند باید درخواست خود را با ورود به ناحیه کاربری و تکمیل قسمت خدمات ارسال نمایند
1396/01/01 ادامه مطلب


 رتبه کلیه گرو ه های شرکت کننده در مسابقات در سایت در درسترس همگان قرار گرفت
رتبه کلیه گرو ه های شرکت کننده در مسابقات در سایت در درسترس همگان قرار گرفت
1396/01/01 ادامه مطلب


دومین دوره مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات

در تاریخ مسابقه 18  و 19 اسفندماه 1395

در دانشگاه اصفهان

 

 با موفقیت برگزار گردید


جمعه 30 فروردين ماه 1398

حامیان برگزاری مسابقات