.: اخبار

ارائه گواهی رتبه و شرکت برای شرکت کنندگان گرامی

با توجه به تصمیم تیم برگزاری مسابقات کلیه شرکت کنندگان که متقاضی دریافت گواهی شرکت در مسابقه با درج گواهی رتبه کسب شده می باشند باید درخواست خود را با ورود به ناحیه کاربری و تکمیل قسمت خدمات ارسال نمایند

ارائه گواهی رتبه و شرکت برای شرکت کنندگان گرامی

با توجه به تصمیم تیم برگزاری مسابقات کلیه شرکت کنندگان که متقاضی دریافت گواهی شرکت در مسابقه با درج گواهی رتبه کسب شده می باشند باید درخواست خود را با ورود به ناحیه کاربری  و تکمیل قسمت خدمات مطابق تصویر زیر اقدام به پرداخت هزینه پست گواهی معادل 50000 ریال اقدام نمایند شایان ذکر است حتما در قسمت توضیحات مطابق تصویر زیر نام و نام خانوادگی روی گواهی و همچنین آدرس و کدپستی خود را قید نمایند.بازگشت1396/01/01
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !