| درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

رؤسای کنفرانس
دکتر هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان
مهندس حسن کریمی قدوسی مدیرعامل بنیاد ملّی بازی‌های رایانه‌ای
دبیر کنفرانس
دکتر جواد راستی عضو هیأت علمی دانشکده‌ی فنی مهندسی و دبیر کارگروه فناوری‌ها و رسانه‌های مجازی دانشگاه اصفهان
دبیر اجرایی
دکتر بهروز شاهقلی قهفرخی عضو هیأت علمی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
دبیران علمی کنفرانس
دکتر احمدرضا نقش‌نیلچی عضو هیأت علمی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر و مدیر گروه هوش مصنوعی دانشگاه اصفهان
دکتر امیر قمرانی عضو هیأت علمی دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی و رییس کمیته‌ی علوم و فناوری‌های شناختی دانشگاه اصفهان
برگزارکننده‌ی رویداد بازی‌سازی
مهندس حسین مزروعی‌ مدیر استودیوی بازی‌سازی پاپاتا
برگزارکننده‌ی لیگ بازی‌های رایانه‌ای
سید احسان اصلاحی مدیر مجتمع فرهنگی دیجیتال فرشچیان
اعضای کمیته‌ی اجرایی
اعضای کمیته‌ی علمی
مسئول کمیته‌ی اطلاع‌رسانی
محمد پورزعفرانی دانشجوی دکتری نرم‌افزار دانشگاه اصفهان
مسئول کمیته‌ی مالی
دکتر افسانه فاطمی عضو هیأت علمی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
مسئول دبیرخانه و روابط عمومی
مهندس فاطمه امراللّهی