صفحه اصلی > آیین نامه
.: آیین نامه

 

این دوره مسابقات در سه بخش زیر برگزار می‌شود. این مسابقات به صورت تیمی برگزار شده و شرکت‌کنندگان به دلخواه می‌توانند در یک یا چند بخش به دلخواه شرکت کنند. حضور یک دانشجو در تیم های مختلف برای بخش های مختلف مجاز می باشد. ولی امکان حضور در دو تیم برای یک بخش(بغیر از مسابقه نماهنگ) ممنوع است.  هرتیم شركت‌كننده باید نامی برای خود انتخاب كنند. تیم‌ها می‌توانند تركیبی از دانش‌آموزان و دانشجویان (حداقل یک دانشجو در هر تیم) باشند. فارغ التحصیلان  دانشگاه ها نیز می توانند در این مسابقات شرکت کنند مشروط بر اینکه در زمان مسابقه بیش از 9 ماه از زمان فارغ‌التحصیلی آنها نگذشته باشد.  یكی از اعضای دانشجویی تیم به‌عنوان سرپرست تیم معرفی می‌گردد. كمیته برگزاری مسابقات تنها با سرپرست تیم در ارتباط بوده و پرداخت جوایز تنها در وجه سرپرست تیم خواهد بود. لذا لازمست فرم مربوط به تعهد همکاری گروه توسط اعضا امضا و برای دبیرخانه ارسال گردد.

 بخش‌های مسابقه دوره دوم مسابقات به شرح زیر می باشد:

 

۱.  آزمایشگاه مجازی (Virtual Lab): این بخش شامل برنامه‌نویسی و شبیه سازی فرآیند یک پدیده‌ی سیالاتی است که از بین موضوعات که در  بخش مربوطه اعلام شده است انتخاب می گردد. تیم‌های شركت‌كننده باید باتوجه به موضوعات اعلام شده در سایت مسابقات نسبت به تهیه برنامه کامپیوتری آزمایش اقدام و قبل از اتمام مهلت مقرر، فایل‌های مربوطه را به دبیرخانه مسابقات ارسال كنند. پس از اعلام نتایج اولیه، تیم‌ها باید در صبح روز اول مسابقات نسبت به تغییرات اعلام شده توسط مسولین مسابقات در برنامه اقدام و نسخه‌ی نهایی را تا عصر همان روز تحویل دهند. در این بخش هر تیم شركت‌كننده می‌تواند حداقل از ۲ نفر و حداكثر از 3  نفر  تشكیل گردد. در این بخش تیم‌ها باید یك نفر از اعضای هیات علمی را به عنوان مشاور علمی معرفی كنند.

۲. نماهنگ (Video Clip):  در این بخش هر تیم یک یا حداکثر سه نماهنگ (كلیپ) در رابطه با پدیده های مكانیك سیالات تهیه کرده و در روز مشخصی تحویل می دهد. کمیته‌ی داوران به هر کلیپ باتوجه به کیفیت ساخت، موضوع و نوآوری امتیاز می‌دهند. متقاضیان این بخش در گروه‌های 2 نفره شركت خواهند كرد و مشاور علمی برای این بخش الزامی نیست.

۳. پروژه‌ی عملی: شرکت‌کنندگان در این قسمت پس از ساخت یک یا دو دستگاهی که مشخصات آن در بخش مربوط به پروژه های عملی اعلام شده است با حضور در مکان مسابقه نسبت به معرفی طرح  ساخت و عملکرد دستگاه اقدام می نمایند. در این بخش هر تیم شركت‌كننده می‌تواند حداقل از ۲ نفر و حداكثر از 4  نفر (بجز مشاور علمی)  تشكیل گردد. در این بخش تیم‌ها باید یك نفر از اعضای هیات علمی را به عنوان مشاور علمی معرفی كنند.

 در مرحله اول گزارش عملکرد دستگاه طراحی شده و چند عکس از دستگاه  در زمان مقرر ارسال می گردد. پس از تایید اولیه توسط کمیته داوران در روز مسابقه تجهیزات ساخته شده توسط داوران بازرسی خواهد شد و تست‌های اولیه انجام خواهد شد. تیم‌هایی كه تجهیزات آنها توسط داوران تأیید شده باشد، مجوز حضور در مرحله‌‌ی دوم را خواهند داشت. حضور در هر  دو مرحله الزامیست و شركت نكردن در مرحله اول به منزله‌ی حذف از مسابقات خواهد بود. کمیته‌ی داوران با توجه به کیفیت ساخت، کارآمدی، زمان ساخت، نوآوری و ابتکار به وسیله امتیاز می‌دهند.