صفحه اصلی > برنامه زمانبندی مسابقات
.: برنامه زمانبندی مسابقات
         


برنامه مسابقات

چهارشنبه 18/12/1395

زمان

عنوان

محل

8-8.30

ثبت نام

ورودی ساختمان شماره 1 دانشکده عمران

8.30-10

مراسم افتتاحیه

تالار صدر ساختمان شماره 1 دانشکده عمران

10-10.30

پذیرایی میان برنامه

 

10.30-12

مسابقه حضوری و اعلام ریز برنامه ها

تالار صدر ساختمان شماره 1 دانشکده عمران

12-14

نماز و ناهار

مهمانسرای دانشگاه اصفهان

14-18

اجرای مسابقات اصلی

 

نماهنگ

سالن سمینار- ساختمان 2 مهندسی عمران

آزمایشگاه مجازی

اتاق دکترا ساختمان شماره 2 مهندسی عمران

شناور

آزمایشگاه هیدرولیک ساختمان خیرین

ویسکومتر

دانشکده فنی و مهندسی- راهرو مهندسی شیمی

برنامه نمایشگاه از ساعت 14 تا 18 در ورودی ساختمان اصلی دانشکده عمران و حمل و نقل برگزار می گردد.

 

پنج شنبه 19/12/1395

زمان

عنوان

محل

8.30-9.30

مسابقه طراحی مفهومی

کلاس 1- مجتمع کلاس ها

9.30-10.30

مسابقه فضای باز

محوطه حیاط ورودی ساختمان شماره 1 دانشکده عمران

10.30-11.30

نمایش عمومی نماهنگ

تالار صدر ساختمان شماره 1 دانشکده عمران

11.30-13.30

نماز و ناهار

مهمانسرای دانشگاه اصفهان

13.30-14.30

مسابقه موشک

ساختمان شماره 1 دانشکده عمران

14.30-17

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز

تالار صدر ساختمان شماره 1 دانشکده عمران

برنامه نمایشگاه از ساعت 8.30 تا 12 در ورودی ساختمان اصلی دانشکده عمران و حمل و نقل برگزار می گردد.

جلسه هیئت امناء ساعت 8.30 الی 10.30