صفحه اصلی > بسته های ویژه حامیان
.: بسته های ویژه حامیان

کنفرانس «بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» بسته‌های حمایتی متنوعی شامل مزایا و فرصت‌های تبلیغاتی متنوع را در نظر گرفته است که می‌توانید مشروح آن را از اینجا دانلود کنید.