صفحه اصلی > پرداخت هزینه و ارسال اثر
.: پرداخت هزینه و ارسال اثر

        ثبت‌نام در مسابقه                                                                  آزمایشگاه مجازی     500,000 ریال

             برای هر گروه                                               نماهنگ              400,000 ریال 

                                                                        پروژه عملی              600,000 ریال

کسانی که تا تاریخ 1 اسفندماه ثبت نام نمایند نتیجه بررسی آثار آنها تا تاریخ 7 اسفندماه اعلام و می توانند پس از آن ثبت نام نهایی نمایند.
کسانی که بعد از 1 اسفندماه ثبت نام نمایند باید هزینه ثبت نام و شرکت در مرحله نهایی را در مرحله اول پرداخت نمایند.
.....................................................................................................................................................................................
      هزینه شرکت در مرحله نهایی

               برای هر نفر*                                                                     تمام بخش ها             500,000 ریال

......................................................................................................................................................................................
*هزینه شامل دو وعده ناهار و پذیرایی بین جلسات است
 ضروری است حداقل دو نفر از اعضا تیم های شرکت کننده در محورهای آزمایشگاه مجازی و مسابقات عملی ثبت نام نهایی نمایند.