صفحه اصلی > دبیرخانه
.: دبیرخانه

آدرس دبیرخانه
دانشگاه اصفهان، دانشکده مهندسی عمران و حمل ونقل، دبیرخانه دومین دوره مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات

تلفن مستقیم: 37935295-031 (شنبه تا چهارشنبه 8 - 12 صبح)

تلفن و فاکس گروه: 37935231-031

ایمیل: 2sfmc@res.ui.ac.ir