صفحه اصلی > حامیان مسابقات
.: حامیان مسابقات

برای كسب اطلاعات بیشتر در مورد حمایت مالی از مسابقات  با دبیرخانه مسابقه تماس حاصل فرمایید.

  حامیان مادی و معنوی مسابقات


 
سازمان صنایع دریایی


 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

         
دانشگاه اصفهان
 

شرکت فولاد مبارکه


 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------