صفحه اصلی > تاریخچه مسابقات
.: تاریخچه مسابقات


 اولین دوره مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات
سال 1394 ،دانشگاه صنعتی اصفهان


پروژه عملی - توربین بادی


...........................................................................................

آزمایشگاه مجازی


................................................................................................................................