صفحه اصلی > راهنمای ارسال اثر
.: راهنمای ارسال اثر

پس از ورود به میز کاری ،به بخش ارسال آثار رفته و بر روی عکس مربوط به ارسال اثر کلیک نمایید ،فایل مورد نظر که قصد ارسال آن را دارید انتخاب و سپس از منوی موضوع اثر* یک مورد را انتخاب نمایید.
* موضوع انتخابی در این قسمت الزاما بایستی با موضوع انتخابی در بخش ثبت نام اولیه یکسان باشد.در غیر اینصورت موضوع انتخابی در بخش ثبت نام ملاک عمل خواهد بود.
** حجم فایل ارسالی بایستی مطابق آیین نامه مسابقات و قوانین و مقررات مربوط به هر موضوع بوده و بصورت فشرده(zip,rar) باشد

***پیشنهاد می شود با توجه به مشکلات احتمالی شبکه و کندی سرعت در بارگزاری اطلاعات جهت اطمینان از صحت بارگزاری اثر و جلوگیری از مشکلات بعدی اقدام ذیل را انجام دهید:

 

پس از طی مراحل فوق و قبل از ثبت نهایی با کلیک بر روی "مشاهده (ذخیره) فایل درج شده " در صورتی که فایل ارسالی شما دریافت شد این فایل صحیح ارسال شده است.

 
با کلیک بر روی ثبت نهایی و مشاهده پیام ذیل به صفحه وضعیت آثار هدایت خواهید شددر بخش وضعیت آثار قادر خواهید بود مراحل داوری و تاییدیه داوران را ملاحظه نموده و در صورت تایید اولیه اثر توسط داوران نسبت به تکمیل آن جهت حضور در مسابقات در زمان مقرر اقدام نمایید

 

*تذکر:پس از ارسال اثر و در مراحل داوری ،امکان حذف یا ویرایش اثر وجود ندارد.