صفحه اصلی > ثبت نام اسکان
.: ثبت نام اسکان

با تلاش کمیته اجرایی امکان اسکان دانشجویی در دانشگاه اصفهان فراهم گردید لذا دوستانی که مایل به استفاده از خوابگاه های دانشجویی در روزهای 17 و 18 و 19 اسفندماه می باشند لازم است نسبت با ارسال ایمیل به آدرس nabavianpour@gmail.com اقدام و تعداد شب های اقامتی و همچنین نام و نام خانوادگی خود و یا سایر افرادی که همراه آنها حضور خواهند داشت را اعلام نمایند.
شایان ذکر هست هزینه هر شب اقامت برای هر نفر 100000 ریال می باشد که در روز اول مسابقات به صورت حضوری اخذ خواهد شد.