صفحه اصلی > اسکان مهمانان
.: اسکان مهمانان

 
 
محل اسکان (دانشگاه اصفهان) هزینه به ازای یک شب (تومان) برادران خواهران ظرفیت
خوابگاه دانشجویی (اتاق‌های ۴ نفره) ۱۲،۰۰۰ *   ۳۰
خوابگاه دانشجویی (اتاق‌های ۴ نفره) ۱۲،۰۰۰   * ۳۰
خوابگاه دانشجویی (اتاق ۶ نفره) ۱۰،۰۰۰ *   ۵۰
مهمانسرای دانشجویی (سوییت‌های ۳ و ۴ و ۵ تخته) ۱۵،۰۰۰ *   ۲۸
مهمانسرای دانشگاه (سوییت‌های سه و چهار تخته) ۳۵،۰۰۰ *  * ۳۰
• تمامی مبالغ به تومان می‌باشند. 
• اسکان همراهان صرفاً در مهمانسرای دانشگاه و با تماس مستقیم با شماره‌ی ۳۷۹۳۲۳۱۷ – ۰۳۱ امکانپذیر است.
• لطفا در هنگام انتخاب نوع اسکان، به جنسیت توجه کامل داشته باشید.