صفحه اصلی > آزمايشگاه مجازي(ممنتوم خطي)
.: آزمايشگاه مجازي(ممنتوم خطي)

آزمایشگاه مجازی (ممنتوم خطي)

 

امتیاز

توضیحات

جنبه‌های اثر

50

15

 قابليت تغییر پارامترهاي ورودي شامل زاويه پاشش جت، جرم اولیه، دبي و سطح مقطع جريان

علمی

15

پاسخ‌گویی به سوالات داوران و تسلط بر تئوری موضوع

20

قابليت محاسبه پارامترهاي مکان، سرعت و شتاب و ترسيم نمودارهاي مربوطه بر حسب زمان

40

20

تکنیک‌های برنامه‌نویسی

فناوری

20

اعمال تغییرات خواسته شده از طرف تیم داوران در متن برنامه

در روز مسابقه و اجرای موفق (تسلط بر جزئیات برنامه)

10

خلاقیت و سلیقه در رابطه با گرافیک برنامه

هنری

100

مجموع امتیازها

20

شبيه سازي گرافيکي حرکت جسم و نمايش سطح آزاد آب (امتياز مازاد)