صفحه اصلی > آزمايشگاه مجازي(نيروي دراگ)
.: آزمايشگاه مجازي(نيروي دراگ)

   

آزمایشگاه مجازی (نيروي دراگ)

 

امتیاز

توضیحات

جنبه‌های اثر

50

10

قابليت تغییر پارامترهاي ورودي شامل سرعت اولیه ، زاویه پرتاب و ارتفاع پرتابه و  وزن و سطح گلوله

علمی

10

تاثير وجود یا عدم وجود نیروی دراگ

15

محاسبه فاصله افقی نقطه فرود گلوله از مبدا و ترسيم مسیر حرکت گلوله

15

پاسخ‌گویی به سوالات داوران و تسلط بر تئوری موضوع

40

20

تکنیک‌های برنامه‌نویسی

فناوری

20

اعمال تغییرات خواسته شده از طرف تیم داوران در متن برنامه

در روز مسابقه و اجرای موفق (تسلط بر جزئیات برنامه)

10

خلاقیت و سلیقه در رابط گرافیکی برنامه

هنری

100

مجموع امتیازها

20

قابليت اعمال ضریب دراگ متغیر (امتياز مازاد)