صفحه اصلی > مشخصات اعضاء هیات امناء در دانشگاه‌هاي كشور - مسابقات ملي مكانيك سيالات
.: مشخصات اعضاء هیات امناء در دانشگاه‌هاي كشور - مسابقات ملي مكانيك سيالات

مشخصات اعضاء هیات امناء در دانشگاه‌هاي كشور - مسابقات ملي مكانيك سيالات

 

نام و نام خانوادگي

نوع عضویت

دانشگاه

دانشكده

عكس

دكتر سيدحسن هاشم‌آبادي

موسس

علم و صنعت

مهندسي شيمي

AWT IMAGE

دكتر احمد طاهر شمسي

موسس

صنعتی امیرکبیر

مهندسي عمران

دكتر محمدرضا چمني

موسس

صنعتی اصفهان

مهندسي عمران

دكتر احمد شانه‌ساز زاده

اصلی

اصفهان

مهندسي عمران

دكتر بهار فيروزآبادي

اصلی

صنعتی شریف

مهندسي مكانيك

دكتر علی محبی

اصلی

کرمان

مهندس شیمی

http://academicstaff.uk.ac.ir/administrator/AcademicStaff/photo/272

دكتر  محمدجواد عابديني

اصلی

شیراز

دانشكده مهندسي-بخش مهندسي راه و ساختمان و محيط زيست

دكتر وحيد نوراني

اصلی

تبریز

مهندسي عمران-گروه مهندسي عمران آب

دكتر بهاره پیرزاده

اصلی

سیستان و بلوچستان

دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت - مهندسي عمران

دكتر امیرحسین سعیدی دهاقانی

اصلی

تربیت مدرس

مهندسي شيمي

Dr Saeidi

دكتر رامتين معيني

علی‌البدل

اصفهان

مهندسي عمران

دكتر محمد راعي

علی‌البدل

صنعتی شریف

مهندسي عمران

http://civil.sharif.ir/image/image_gallery?uuid=6cd8594e-8e0b-40c3-a8f2-78fed8332137&groupId=766994&t=1447479044980

دكتر عاطفه پرورش‌ريزي

علی‌البدل

تهران

كشاورزي-مهندسي آبياري و آباداني

دكتر مهدی رجبی هامانه

علی‌البدل

تهران

مهندسي شيمي

professor_pic